Song thủ lô nuôi khung 2 ngày bất bại miễn phí

Song thủ lô khung 2 ngày chơi như thế nào? Người chơi cần lưu ý những gì để chắc thắng? Theo kinh nghiệm của các cao nhân lô thủ cho biết, phương pháp này hiện đang có tỷ lệ nổ lô lớn cực dễ. Chính vì thế, đây cũng là phương pháp thần thánh mà các cao nhân lô thủ đang chuyền tay nhau áp dụng mỗi ngày. Cùng đánh con gì đi tìm câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé.

Song thủ lô khung 2 ngày là gì

Cách chơi song thủ lô khung 2 ngày được các anh em lô thủ chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là các tân thủ. Bởi đây là một trong những cách chơi đơn giản nhất, không yêu cầu quá cao về mặt chuyên môn và thủ thuật.

>>Xem thêm: Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày bất bại miễn phí

Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Cập nhật song thủ lô nuôi khung 2 ngày Miền Bắc mới nhất

NGÀY BÁO SỐ KẾT QUẢ
28/03 – 29/03/22 Song thủ lô 37 – 73 Đang chờ kết quả …
26/03 – 27/03/22 Song thủ lô 08 – 80 Trúng 80×2 ngày 26/03 – 2 nháy
24/03 – 25/03/22 Song thủ lô 89 – 98 Trúng 98 ngày 24/03 – 1 nháy + Trúng 98 ngày 25/03 – 1 nháy
22/03 – 23/03/22 Song thủ lô 48 – 84 Trúng 48×3 ngày 23/03 – 3 nháy
20/03 – 21/03/22 Song thủ lô 78 – 87 Trúng 87 ngày 20/03 – 1 nháy
18/03 – 19/03/22 Song thủ lô 57 – 75 Trượt
16/03 – 17/03/22 Song thủ lô 09 – 90 Trúng 90 ngày 17/03 – 1 nháy + Trúng 09×2 ngày 16/03 – 2 nháy
14/03 – 15/03/22 Song thủ lô 67 – 76 Trúng 67 ngày 14/03 – 1 nháy + Trúng 67×2 76 ngày 15/03 – 3 nháy
12/03 – 13/03/22 Song thủ lô 68 – 86 Trúng 68 ngày 12/03 – 2 nháy
10/03 – 11/03/22 Song thủ lô 68 – 86 Trượt
08/03 – 09/03/22 Song thủ lô 68 – 86 Trúng 86 ngày 08/03 – 1 nháy
06/03 – 07/03/22 Song thủ lô 28 – 82 Trúng 28 ngày 07/03 – 1 nháy + Trúng 28 ngày 06/03 – 2 nháy
04/03 – 05/03/22 Song thủ lô 45 – 54 Trúng 45 ngày 04/03 – 1 nháy

 

Trúng 54 ngày 04/03 – 2 nháy

02/03 – 03/03/22 Song thủ lô 38 – 83 Trúng 83 ngày 02/03 – 1 nháy
28/02 – 01/03/22 Song thủ lô 79 – 97 Trúng 79 ngày 01/03 – 1 nháy
26/02 – 27/02/22 Song thủ lô 58 – 85 Trượt
24/02 – 25/02/22 Song thủ lô 08 – 80 Trúng 80 ngày 24/02 – 1 nháy
22/02 – 23/02/22 Song thủ lô 45 – 54 Trúng 54 ngày 22/02 – 1 nháy + Trúng 54 ngày 23/02 – 1 nháy
20/02 – 21/02/22 Song thủ lô 78 – 87 Trúng 87 ngày 20/02 – 1 nháy
18/02 – 19/02/22 Song thủ lô 68 – 86 Trúng 68×2 ngày 18/02 – 2 nháy
16/02 – 17/02/22 Song thủ lô 59 – 95 Trúng 59 ngày 17/02 – 1 nháy + Trúng 59 ngày 16/02 – 1 nháy
14/02 – 15/02/22 Song thủ lô 29 – 92 Trúng 92 ngày 15/02 – 1 nháy
12/02 – 13/02/22 Song thủ lô 48 – 84 Trượt
10/02 – 11/02/22 Song thủ lô 35 – 53 Trúng 53 ngày 10/02 – 1 nháy + Trúng 53 ngày 11/02 – 2 nháy
08/02 – 09/02/22 Song thủ lô 67 – 76 Trúng 67 ngày 08/02 – 1 nháy
06/02 – 07/02/22 Song thủ lô 67 – 76 Trượt.
04/02 – 05/02/22 Song thủ lô 26 – 62 Trúng 26 ngày 05/02 – 1 nháy + Trúng 62 ngày 05/02 – 3 nháy
29/01 – 30/01/22 Song thủ lô 89 – 98 Trúng 98 ngày 30/01 – 1 nháy + Trúng 89 ngày 29/01 – 1 nháy
27/01 – 28/01/22 Song thủ lô 69 – 96 Trượt
25/01 – 26/01/22 Song thủ lô 19 – 91 Trúng 19 ngày 26/01 – 1 nháy
23/01 – 24/01/22 Song thủ lô 79 – 97 Trúng 79 ngày 23/01 – 1 nháy + Trúng 97 ngày 24/01 – 4 nháy
21/01 – 22/01/22 Song thủ lô 47 – 74 Trượt
19/01 – 20/01/22 Song thủ lô 78 – 87 Trúng 78 ngày 19/01 – 2 nháy + Trúng 87 ngày 20/01 – 1 nháy
17/01 – 18/01/22 Song thủ lô 58 – 85 Trúng 58 85 ngày 18/01 – 2 nháy
15/01 – 16/01/22 Song thủ lô 79 – 97 Trượt
13/01 – 14/01/22 Song thủ lô 56 – 65 Trúng 56 65 ngày 13/01 – 2 nháy
11/01 – 12/01/22 Song thủ lô 79 – 97 Trúng 97 ngày 11/01 – 1 nháy
09/01 – 10/01/22 Song thủ lô 78 – 87 Trúng 78 87×2 ngày 09/01 – 1 nháy
07/01 – 08/01/22 Song thủ lô 45 – 54 Trúng 54 ngày 08/01 – 1 nháy
05/01 – 06/01/22 Song thủ lô 78 – 87 Trúng 87 ngày 05/01 – 2 nháy + Trúng 78 ngày 06/01 – 1 nháy
03/01 – 04/01/22 Song thủ lô 45 – 54 Trúng 54 ngày 04/01 – 1 nháy
01/01 – 02/01/22 Song thủ lô 29 – 92 Trúng 92 ngày 01/01 – 1 nháy + Trúng 29 92 ngày 02/01 – 2 nháy
30/12 – 31/12/21 Song thủ lô 07 – 70 Trúng 70 ngày 30/12 – 1 nháy + Trúng 07 ngày 31/12 – 1 nháy
28/12 – 29/12/21 Song thủ lô 39 – 93 Trúng 93 ngày 28/12 – 1 nháy
26/12 – 27/12/21 Song thủ lô 49 – 94 Trúng 49 94 ngày 26/12 – 3 nháy + Trúng 49 ngày 27/11 – 2 nháy
04/12 – 05/12/21 Bảo Trì Hệ Thống
02/12 – 03/12/21 Song thủ lô 47 – 74 Trúng 74 ngày 03/11 – 3 nháy
30/11 – 01/12/21 Song thủ lô 69 – 96 Trúng ngày 30/11 – 2 nháy
28/11 – 29/11/21 Song thủ lô 69 – 96 Trúng ngày 28/11 – 1 nháy
26/11 – 27/11/21 Song thủ lô 82 – 28 Trượt
24/11 – 25/10/21 Song thủ lô 30 – 03 Trúng cả 2 ngày 3 nháy
22/11 – 23/10/21 Song thủ lô 60 – 06 Trúng cả 2 ngày 1 nháy
20/11 – 21/11/21 Song thủ lô 07- 70 Trượt
18/11 – 19/11/21 Song thủ lô 26- 62 Trúng ngày 19/11 – 2 nháy
16/11 – 17/11/21 Song thủ lô 69 – 96 Trượt
14/11 – 15/11/21 Song thủ lô 14 – 41 Trượt
12/11 – 13/11/21 Song thủ lô 56 – 65 Trúng ngày 13/11 – 1 nháy
10/11 – 11/11/21 Song thủ lô 35 – 53 Trúng ngày 10/11 – 1 nháy
08/11 – 09/11/21 Song thủ lô 48 – 84 Trúng cả 2 ngày 2 nháy
05/11 – 06/11/21 Song thủ lô 09 – 90 Trúng ngày 05/11 – 3 nháy
03/11 – 04/11/21 Song thủ lô 18 – 81 Trượt
01/11 – 02/11/21 Song thủ lô 45 – 54 Trúng ngày 01/11 – 1 nháy
30/10 – 31/10/21 Song thủ lô 28 – 82 Trúng ngày 30/10 – 1 nháy
28/10 – 29/10/21 Song thủ lô 02 – 20 Trúng cả 2 ngày 3 nháy
26/10 – 27/10/21 Song thủ lô 48 – 84 Trúng ngày 27/10 – 1 nháy
24/10 – 25/10/21 Song thủ lô 56 – 65 Trúng ngày 24/10 – 1 nháy
22/10 – 23/10/21 Song thủ lô 68 – 86 Trúng ngày 23/10 – 1 nháy
20/10 – 21/10/21 Song thủ lô 07- 70 Trượt
18/10 – 19/10/21 Song thủ lô 26- 62 Trúng ngày 19/10 – 2 nháy
16/10 – 17/10/21 Song thủ lô 69 – 96 Trượt
14/10 – 15/10/21 Song thủ lô 14 – 41 Trượt
12/10 – 13/10/21 Song thủ lô 56 – 65 Trúng ngày 13/10 – 1 nháy
10/10 – 11/10/21 Song thủ lô 35 – 53 Trúng ngày 10/10 – 1 nháy
08/10 – 09/10/21 Song thủ lô 48 – 84 Trúng cả 2 ngày 2 nháy
05/11 – 06/11/21 Song thủ lô 09 – 90 Trúng ngày 05/11 – 3 nháy
03/11 – 04/11/21 Song thủ lô 18 – 81 Trượt
01/11 – 02/11/21 Song thủ lô 45 – 54 Trúng ngày 01/11 – 1 nháy
30/10 – 31/10/21 Song thủ lô 28 – 82 Trúng ngày 30/10 – 1 nháy
28/10 – 29/10/21 Song thủ lô 02 – 20 Trúng cả 2 ngày 3 nháy
26/10 – 27/10/21 Song thủ lô 48 – 84 Trúng ngày 27/10 – 1 nháy
24/10 – 25/10/21 Song thủ lô 56 – 65 Trúng ngày 24/10 – 1 nháy
22/10 – 23/10/21 Song thủ lô 68 – 86 Trúng ngày 23/10 – 1 nháy
20/10 – 21/10/21 Song thủ lô 07- 70 Trượt
18/10 – 19/10/21 Song thủ lô 26- 62 Trúng ngày 19/10 – 2 nháy
16/10 – 17/10/21 Song thủ lô 69 – 96 Trượt
14/10 – 15/10/21 Song thủ lô 14 – 41 Trượt
12/10 – 13/10/21 Song thủ lô 56 – 65 Trúng ngày 13/10 – 1 nháy
10/10 – 11/10/21 Song thủ lô 35 – 53 Trúng ngày 10/10 – 1 nháy
08/10 – 09/10/21 Song thủ lô 48 – 84 Trúng cả 2 ngày 2 nháy
06/10 – 07/10/21 Song thủ lô 29 – 92 Trúng ngày 06/10 – 1 nháy
04/10 – 05/10/21 Song thủ lô 05 – 50 Trúng ngày 04/10 – 1 nháy
02/10 – 03/10/21 Song thủ lô 36 – 63 Trúng ngày 03/10 – 1 nháy
30/09 – 01/10/21 Song thủ lô 04 – 40 Trượt
28/09 – 29/09/21 Song thủ lô 35 – 53 Trúng cả 2 ngày 3 nháy
26/09 – 27/09/21 Song thủ lô 58 – 85 Trượt
24/09 – 25/09/21 Song thủ lô 26 – 62 Trúng ngày 25/9 – 1 nháy
22/09 – 23/09/21 Song thủ lô 57 – 75 Trượt
20/09 – 21/09/21 Song thủ lô 46 – 64 Trượt
18/09 – 19/09/21 Song thủ lô 26 – 62 Trượt
16/09 – 17/09/21 Song thủ lô 19 – 91 Trúng cả 2 ngày – 2 nháy
14/09 – 15/09/21 Song thủ lô 26 – 62 Trúng ngày 14/9 – 1 nháy
12/09 – 13/09/21 Song thủ lô 14 – 41 Trượt
11/09 – 12/09/21 Song thủ lô 29 – 92 Trúng ngày 11/9 – 1 nháy
09/09 – 10/09/21 Song thủ lô 39 – 93 Trúng ngày 10/9 – 1 nháy
07/09 – 08/09/21 Song thủ lô 23 – 32 Trượt
05/09 – 06/09/21 Song thủ lô 19 – 91 Trúng cả 2 ngày – 2 nháy
03/09 – 04/09/21 Song thủ lô 58 – 85 Trúng cả 2 ngày – 2 nháy
01/09 – 02/09/21 Song thủ lô 37 – 73 Trượt
30/08 – 31/08/21 Song thủ lô 58 – 85 Trúng ngày 31/8 – 1 nháy
28/08 – 29/08/21 Song thủ lô 09 – 90 Trúng cả 2 ngày – 2 nháy
26/08 – 27/08/21 Song thủ lô 45 – 54 Trúng cả 2 ngày – 6 nháy
24/08 – 25/08/21 Song thủ lô 27 – 72 Trúng ngày 25/8 – 1 nháy
22/08 – 23/08/21 Song thủ lô 46 – 64 Trượt

Nói đơn giản, song thủ lô khung 2 ngày là phương pháp bắt 2 con lô. Sau đó người cho quyết định vào thêm tiền và nuôi trong 2 ngày. Mức độ vào tiền sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế hiện tại của mỗi người, nếu vào cao thì sẽ ăn cao và ngược lại. Thông thường, người chơi sẽ sử dụng đến cách này trong trường hợp đang sở hữu cặp song thủ lô đẹp nhưng không xác định được nó sẽ về vào ngày nào.

Đây là một phương pháp không những an toàn mà còn có thể giúp bạn nhận được phần thưởng tăng gấp bội nếu bạn may mắn trúng cả 2 cặp lô đó. Đặc biệt, để bắt được song thủ lô đẹp thì bạn cần phải áp dụng một số phương pháp như: soi cầu theo hình quả trám, bạc nhớ, đầu câm, đít câm, lô gan,… nhằm giúp tăng tỷ lệ trúng thưởng cao hơn.

Cách tính song thủ lô nuôi khung 2 ngày chắc thắng

Trong tất cả các loại nuôi lô khung của giới lô đề đều phải có các cách tính riêng biệt. Nhằm mang lại cho người chơi những cơ hội trúng thưởng lớn hơn. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tổng hợp một vài cách nuôi lô khung 2 ngày hiệu quả cao. Cùng tham khảo một vài cách tính mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé.

Cách tính song thủ lô nuôi khung 2 ngày dựa vào tổng đề

Dường như phương pháp này là “ân nhân cứu cánh” cho các anh em tân thủ. Bởi phương pháp rất đơn giản, người chơi không cần phải tính toán quá nhiều. Và cũng không cần phải thu thập quá nhiều kết quả xổ số hay phải chờ đợi nuôi lô quá lâu. Cách tính song thủ lô nuôi khung 2 ngày sẽ dựa vào kết quả của giải đặc biệt xổ số hàng ngày. Đầu tiên, người chơi sẽ theo dõi kết quả xổ số của giải đặc biệt ngày hôm nay. Sau đó cộng tổng tất cả 5 con số của giải vào với nhau. Cuối cùng của phép tính sẽ cho bạn 1 cặp số, bạn có thể lộn lại để tạo ra cho mình 1 cặp song thủ lô hoàn hảo nuôi cho ngày tiếp đó.

Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Ví dụ: Kết quả giải đặc biệt của xổ số miền Bắc ngày hôm nay về 28374. Theo cách tính vừa phổ biến trên ta có: 2 + 8 + 3 + 7 + 4 = 24, vậy số 24 chính là số may mắn cần tìm. Ở đây bạn tiếp tục đổi ngược lại để tạo thành cặp song thủ lô chuẩn xác là 24 và 42. Cuối cùng, bạn sử dụng 2 cặp số đó để đánh cho ngày hôm sau.

Cách tính song thủ lô nuôi  2 ngày dựa vào hình quả trám

Tìm song thủ lô nuôi khung 2 ngày dựa vào hình quả trám đang được đánh giá là phương pháp hiệu quả nhất. Một khi cầu lô quả trám đã xuất hiện thì xác suất nổ lô rất lớn. Chính vì vậy bạn cần nắm chắc phương pháp này trong tay để có thể làm chủ mọi cuộc chơi. Phương pháp này không quá khó nhưng đòi người chơi phải thực sự tỉnh táo và quan sát tốt.

Cách tính này người chơi chỉ cần theo dõi kết quả xổ số hàng ngày. Tiếp đến, bạn chọn ba dãy số rồi xếp thẳng hàng giải ba với nhau. Dựa vào tài quan sát, nếu thấy quả trám xuất hiện 4 số giống nhau tại 4 góc ở giữa là hình thoi thì bạn hãy chọn ra 2 con số để tạo thành một cặp. Cuối cùng, bạn lấy cặp số đó kết hợp với số ở góc để tạo nên 1 cặp song thủ lô may mắn.

Ví dụ: Giả sử kết quả xổ số về ngày hôm nay lần lượt là: 22349 – 74341 – 85306. Theo cách tính trên ta có số 34 là bạch thủ lô hình quả trám cần tìm. Sau đó, đảo ngược số 34 thì ta lại có thêm số 43 chính là cặp song thủ lô đúng chuẩn cần tìm để đánh cho ngày hôm sau.

Hướng dẫn cách song thủ lô khung 2 ngày dựa vào bạc nhớ

Cái tên bạc nhớ dường như đã quá quen thuộc với anh em trong giới lô đề. Đối với cách tính này đòi hỏi người chơi cần phải nhanh nhạy và có khả năng phân tích các con số may mắn. Ở đây người chơi chỉ cần dựa vào những gợi ý trong kết quả xổ số của ngày hôm trước. Nội dung cách tính khá đa dạng, bạn có thể tính theo phương pháp bạc nhớ câm đầu, câm đuôi, bạc nhớ trong tuần, bạc nhớ theo lô kép,… Để có thể nắm chắc từng phương pháp trên, người chơi cần phải có một tinh thần thép để học hỏi từng ngày.

Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Cách tính dựa vào sổ mơ

Để tìm song thủ lô nuôi khung 2 ngày dựa vào sổ mơ là một phương pháp hấp dẫn nhất. Bởi nó đòi hỏi người chơi phải sử dụng đến giác quan thứ 6 của mình để luận ra cặp song thủ lô chắc thắng. Ở phương pháp này người chơi không cần tính toán, chỉ cần mơ một giấc mơ.

Mỗi giấc mơ sẽ có từng ý nghĩa và điềm báo trong đó. Điều quan trọng là người chơi phải nhớ rõ được các bối cảnh và tình tiết trong giấc mơ được diễn ra như thế nào. Sau đó, người chơi chỉ việc mang giấc mơ đó đi đối chiếu với sổ mơ. Trong sổ mơ sẽ thống kê rõ từng hoàn cảnh nào sẽ nên đánh cặp song thủ lô nào.Vì vậy, cũng có thể chỉ sau một giấc mơ mà bạn sẽ trở thành tỷ phú.

Ví dụ: Một số giấc mơ thường gặp được xem là điềm báo về con số tài lộc như mơ cháy nhà, cháy rừng, mơ thấy quay lại với người yêu cũ, mơ đang chạy xe máy, mơ thấy đám cưới…

Cách tính theo giải nhất, giải đặc biệt của kết quả xổ số

Có thể nói, trong 4 phương pháp trên thì phương pháp này tương đối khó hơn. Bởi nhiều cách tính và cách tính cũng phức tạp hơn. Vì vậy, người chơi lựa chọn phương pháp này đòi hỏi phải là người ưa thích sự tính toán, phân tích và nghiên cứu các con số.

Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Trong cách tính này, người chơi sẽ phải dựa vào kết quả của giải nhất và giải đặc biệt. Đầu tiên, cộng từng cặp kết quả của ngày hôm nay lại với nhau để tìm ra dãy số đánh cho ngày mai. Tiếp đó, nếu kết quả có 2 chữ số thì lấy số hàng đơn vị cộng tiếp cho đến khi xuất hiện được cặp lô duy nhất thì dừng lại. Sau đó, đảo ngược lại để tạo thành cặp song thủ lô hoàn hảo.

Cách vào tiền song thủ lô khung 2 ngày

Bên cạnh tìm ra được cặp song thủ lô chính xác thì cách vào tiền đúng thời điểm cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu bạn biết vào đúng lúc thì phần thưởng của giúp bạn trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Dưới đây là hai cách vào tiền bạn cần tham khảo.

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2

Cách vào tiền này sẽ phù hợp cho anh em thủ lô muốn an toàn và những bạn là tân thủ. Bởi phương thức này không mạo hiểm mà tỷ lệ rủi ro tương đối thấp. Đây cũng là một cách để bạn bảo toàn ngân sách của mình.

Ví dụ: Ngày đầu tiên bạn đánh 10 điểm tương ứng 230.000vnđ, nếu trúng số bạn sẽ ăn thưởng là (10 x 80) – 230 = 560. Vậy bạn sẽ ăn được 560.000vnđ cho ngày đầu. Tiếp đến ngày thứ hai, bạn đánh 20 điểm tương ứng 460.000vnđ, nếu trúng số với 10 điểm bạn sẽ ăn thưởng là (10 x 80) – 690 = 110. Còn nếu bạn trúng cả 2 điểm thì sẽ được ăn thưởng là (20 x 80) – 690 = 910. Vậy 910.000 vnđ là tiền thưởng bạn nhận được khi trúng cả 2 điểm.

Vào tiền theo tỷ lệ 1:5

Phương thức này cũng được đông đảo anh em lô thủ đặt cược, bởi tỷ lệ ăn thưởng của cách này sẽ cao hơn nhiều so với tỷ lệ 1:2. Tuy nhiên, tỷ lệ ăn cao thì tỷ lệ rủi ro cũng cao, vì vậy người chơi cần suy nghĩ thấu đáo trước khi vào tiền.

Ví dụ: Ngày đầu tiên, bạn đánh 10 điểm tương ứng 460.000vnđ, nếu trúng 1 điểm thì bạn sẽ được ăn thưởng là (10 x 80) – 460 = 340. Còn nếu trúng 20 điểm thì phần thưởng sẽ là (20 x 80) – 460 = 1.140.000vnđ. Tiếp đến, ngày thứ hai bạn muốn đánh 20 x 5 x 23 = 2300, nếu thắng bạn sẽ được ăn được mức thưởng cao hơn là (50 x 1 x 80) – 2760 = 1240.

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày ưu và nhược điểm

Phương pháp song thủ lô khung 2 ngày sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi trội. Điều này đã được các cao thủ lô đề trải nghiệm và chia sẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì cũng luôn tồn tại một vài nhược điểm. Hãy cùng chúng tôi điểm danh qua một vài ưu và nhược điểm của nhà song thủ lô nhé.

Ưu điểm của cách chơi song thủ lô nuôi khung 2 ngày

 • Cách tính song thủ lô nuôi khung 2 ngày tương đối đơn giản. Phù hợp cho những người mới chơi và người không thích tính toán quá nhiều.
 • Trong các cách tính song thủ lô, người chơi không cần phải sử dụng phép tính quá nhiều. Nếu có phép tính cũng chỉ phải thực hiện một vài bước đơn giản.
 • Tỷ lệ trúng lô cho người chơi cao hơn và cơ hội chiến thắng dễ dàng hơn.
 • Do sở hữu ưu điểm về tỷ lệ trúng lô cao. Nên tính rủi ro thấp hơn so với các phương pháp khác.
Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Nhược điểm cách tính song thủ lô nuôi khung 2 ngày

 • Đòi hỏi người chơi phải có tinh thần thép, kiên trì theo đúng và đủ các bước của phương pháp.
 • Một vài phương pháp tính song thủ lô chỉ phù hợp với người mới chơi và người bị hạn chế về mặt kinh tế.
 • Tỷ lệ lãi thưởng cá cược thấp hơn so với đánh thủ hàng ngày.

Chơi song thủ lô nuôi khung 2 ngày cần lưu ý

Giờ đây, có khá nhiều lô thủ do quá nóng vội nên thường bỏ qua những lưu ý cần có trong cách tìm song thủ lô. Kéo theo đó là hệ lụy của sự rủi ro về mặt kinh tế lẫn tinh thần. Vì vậy, người chơi cần nắm rõ những điểm cần lưu ý để tăng tỷ lệ trúng thưởng cao hơn. Cụ thể:

 • Chuẩn bị nguồn tài chính đủ mạnh và duy trì nếu thua. Tránh làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh như nợ tiền bạn bè, người thân,…
 • Giữ cho mình tinh thần tỉnh táo nhất, kiên định và tính toán một cách khoa học.
 • Nếu áp dụng một phương pháp nào đó cho ra kết quả không như mong muốn. Hãy mạnh mẽ thay đổi một phương pháp mới với chiến thuật mới.
 • Xây dựng tinh thần học hỏi và bổ sung thêm kiến thức về giới lô đề. Bạn có thể tìm cho mình những người bạn, anh, đồng nghiệp để học hỏi thêm từ họ. Nếu được hãy tìm cho mình một người thầy bậc cao với nhiều năm kinh nghiệm. Từ đó bạn sẽ học được nhiều cách thức chuẩn xác nhất.

Hy vọng những thông tin về cách tìm song thủ lô nuôi khung 2 ngày chắc thắng trên đây sẽ giúp bạn có thêm cơ hội chiến thắng cho cuộc chiến sắp tới. Nếu áp dụng đúng và đủ theo các chỉ dẫn ở phương pháp trên, chúng tôi tin rằng một ngày không xa bạn có thể sẽ trở thành nhà tỷ phú. Chúc bạn luôn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *